24-uurs zorg

Op Eeckenrhode komt het welzijn van de bewoners op de eerste plaats. Dat betekent dat in het geval van zorg de behoeften van de bewoner het vertrekpunt zijn. Eeckenrhode heeft een eigen gekwalificeerd team verpleegsters en verzorgsters die 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanwezig is. Dus ook ’s nachts is er een verpleegster op Eeckenrhode aanwezig. U bent dus nooit afhankelijk van iemand die van ver weg moet komen. Dat geeft een veilig gevoel.

Eeckenrhode verpleging 4

Als u een zorgvraag heeft kunt u deze bespreken met het hoofd van de verpleging en wordt er samen met u een zorgplan opgesteld. Voor alarmering heeft Eeckenrhode halshangers beschikbaar en is het mogelijk om vanuit het eigen appartement bij alarm een spreek-luister verbinding te maken met de dienstdoende verpleegster. Eeckenrhode levert onder meer de volgende zorg:

Standby zorg
Ook als u niet zorgbehoevend bent is het fijn om te weten dat u op ieder moment ondersteuning of hulp kunt inroepen. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige in het gebouw aanwezig. Omdat Eeckenrhode werkt met een eigen team verpleegkundigen en zorgassistenten heeft u ‘vaste gezichten’ die de benodigde zorg kunnen bieden.

Persoonsalarmering
Indien gewenst kunt u een halsalarm huren zodat u in geval van nood direct contact heeft met de verpleging. Met één druk op de knop heeft u een spreek-luister verbinding met een verpleegkundige die zonodig snel in uw appartement aanwezig is om de benodigde zorg te bieden.

Persoonlijke verzorging
Denk daarbij aan lichamelijke verzorging zoals ondersteuning bij het douchen, aan- en uitkleden of de toiletgang.

Begeleiding
Hierbij kunt u denken aan hulp bij praktische zaken; het doen van boodschappen, verzorgen van post, innemen van medicatie, begeleiding bij het bereiden van de maaltijd, onderhouden van sociale contacten en het plannen en maken van een wandeling.

Verpleging
Dit betreft verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, toedienen van injecties , stomaverzorging, revalidatie, ondersteuning bij uitscheiding, katheterzorg, blaasspoelen en het controleren van lichaamsfuncties, hulp bij pijnbestrijding, vocht- en voedingstoediening, medicatietoediening en het toedienen van zuurstof.

Kosten
De zorg die Eeckenrhode u levert kan worden betaald vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), of geleverd worden als zorg in natura (ZIN). Eeckenrhode kan voor u een indicatie voor zorg aanvragenen indiceert in geval van een zorgdraag binnen 5 dagen welke hulp voor u noodzakelijk is, ook wanneer u reeds beschikt over een indicatie. Ook kan Eeckenrhode het verzoek indienen voor het aanpassen van een nieuwe indicatie bij een nieuwe zorgvraag of verandering in de bestaande zorgvraag. Wanneer u geen zorg toegewezen krijgt bestaat de mogelijkheid tot inkoop van zorg en/of begeleiding. U kunt hiervoor vragen naar geldende tarieven.

Duidelijke afspraken
Als u op Eeckenrhode in zorg komt weet u waar u aan toe bent. U ontvangt een zorgleefplan en er wordt een zorgovereenkomst ondertekend. Daarin staan alle gemaakte afspraken rondom uw zorgvraag. U krijgt een verpleegkundige en zorgassistent aangewezen als uw contactpersonen. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor een goed dossier en evalueert periodiek de afspraken rondom uw zorgvraag. Op de zorgovereenkomst die u met ons sluit zijn de Algemene Voorwaarden Levering Zorg van toepassing.

> Algemene Voorwaarden Levering Zorg