Eeckenrhode, zijn tijd vooruit

uit Eeckenrhode kwartaalblad U editie Lente 2015

Eeckenrhode, zijn tijd vooruit
Niemand zal zijn ontgaan dat de overheid behoorlijk aan het snoeien is. In de afgelopen jaren noodgedwongen in een behoorlijk tempo. Veel van de door Europa opgelegde financiële normen maken dat allerlei vanzelfsprekende zaken niet meer zo vanzelfsprekend zijn. De aftrekbaarheid van hypotheekrente, de pensioenleeftijd, het ontslagrecht én ouderenzorg om maar eens even wat te noemen. Met het ontslagrecht hebben de bewoners van Eeckenrhode niet meer zoveel te maken, afgezien van de zorgen over een baan voor zoon of dochter. Ook de verhoging van de pensioenleeftijd is voor Eeckenrhode een ver van mijn bed show. De aftrekbaarheid van hypotheekrente is voor de meeste bewoners ook geen issue. Ouderenzorg daarentegen is zéér relevant. De overheid wil dat we langer thuis blijven wonen. Dat we ondersteund door familie, vrienden en hulpmiddelen langer de eigen regie blijven houden. Honderden verzorgingshuizen worden gesloten. Zonder alle problemen die deze ontwikkeling tot gevolg heeft te willen bagatelliseren vind ik het wel een grap dat Eeckenrhode al meer dan een halve eeuw doet wat nu ineens moet, een omgeving zijn waar bewoners tot op hoge leeftijd en meestal tot het levenseinde zelfstandig wonen. 

Namens het bestuur van de ‘Vereniging van Eigenaars Eeckenrhode’
Michael Klok
secretaris