klachtenprocedure

Het spreekt voor zich dat bewoners van Eeckenrhode mogen rekenen op een zo goed mogelijke dienstverlening. Daar zullen onze medewerkers zich voor inzetten. Maar hoe goed we ook ons best doen, toch kan het voorkomen dat u een keer niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de gang van zaken in onze organisatie of over het gedrag van één van onze medewerkers. Meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij met klachten omgaan leest u in onze folder Klachtenprocedure.

> Klachtenprocedure